Vad gör ett liv meningsfullt?

Att växa upp i en trygg miljö med kärlek och omtanke är något som alla barn ska ha rätt till!

I ett samhälle där vi värnar om våra unga och deras välmående har vi lyckats skapa rätt förutsättningar för ett värdefullt vuxenliv. Vi vill skapa förändring genom att utbilda, utveckla och stödja människor som är beredda att öppna sina hem och sina hjärtan för utsatta barn.

Läs mer om vår verksamhet

Kriminalitet som livsstil
Integrationslyftet erbjuder programmen om Kriminalitet som Livsstil för ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund.

Läs mer

Familjehem till barn med  hedersrelaterad problematik!
Vi söker er med erfarenhet av arbete med barn och unga.

Läs mer

Vi vill bli ännu bättre.
Lämna gärna dina synpunkter och förbättringsförslag genom att anonymt fylla i vårt formulär.

Till formulär