Kriminalitet som livsstil

När kriminaliteten blir ett sätt att leva och ett sätt att möta livets svårigheter kallas det en livsstil.

Kriminalitet som livsstil är det gemensamma namnet på de program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka människor som fastnat eller är på väg att hamna i en kriminell livsstil. Den grundläggande teorin bakom har utformats av Glenn D Walthers, psykolog på fängelset Fort Schuylkill i Pennsylvania.

Programmens innehåll:

Programmen innehåller avsnitt och övningar om att väga för och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar, brottsoffer och social färdighetsträning. Programmet kan individanpassas och genomförs på cirka 2-3 månader.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss