Familjeverksamhet

Familjehem

Integrationslyftets familjehemsverksamhet består av familjer med olika kunskapsområden. Gemensamt för våra familjehem är att de besitter stor förståelse kring hur kulturella system fungerar.

Tillsammans skapar vi unika och anpassade förutsättningar för varje enskilt barn och ungdom att bädda för en fungerande framtid. 

Skola och lärande

Forskning visar att placerade barn har sämre betyg än jämnåriga med snarlik kognitiv kapacitet. Barnets skolresultat påverkar inte bara framtiden utan även dennes självkänsla och det psykiska väl måendet.

Av den anledningen är det viktigt att i rollen som familjehemsförälder skapa dagliga rutiner med läxläsning, att aktivt stödja barnets skolarbete och att visa positiva attityder till utbildning. 

Akut och jourhem

Akut och jourhemsverksamheten består av familjer med erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta situationer.

Vi försöker få så mycket information som möjligt kring barnet och dennes situation från ansvarig socialsekreterare innan placeringen. När vi sedan ger vårt förslag om en passande familj lämnar vi även en utförlig beskrivning om familjen och dess styrkor till socialtjänsten för att säkerställa matchningen.

Våra familjer

Våra familjehem erbjuds fortlöpande utbildningar och grupphandledning. Vi har också familjeträffar minst en gång per år.