Träningsboende

Integrationslyftet erbjuder träningslägenheter för ungdomar mellan 17 och 21 år. Ungdomarna bor i egen lägenhet och har stöd av en kontaktperson.

Vår verksamhet riktar sig till barn & unga vuxna med sociala problem och socialt utanförskap, ensamkommande barn som har behov av stöd i övergången till ett vuxenliv i Sverige samt barn & unga vuxna med kulturella- och eller hedersrelaterad problematik.

KBT-inriktat arbetssätt

Vårt arbetssätt är KBT- inriktat. Utifrån en strukturerad och målinriktat tillvägagångssätt  tittar vi på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna. Vissa behöver träning i att laga mat, städa, tvätta eller att sköta sin ekonomi. Andra kan behöva stöd med skoluppgifter, kontakter med primärvård och psykiatrin, myndigheter eller annan typ av stöd.
 
- Kontinuerliga träffar med ansvarig kontaktperson
- Social samvaro, genom exempelvis gemensamma aktiviteter
- Deltagande i olika aktiviteter för att utvecklas socialt och intellektuellt
- Fysisk och mental träning
- Stöd- och motivationssamtal efter önskemål
- Stöd i kontakt med myndigheter och andra organisationer
- Läxhjälp och individuellt anpassat stöd för att öka motivationen för studier. Regelbundna möten och telefonkontakt med skolan
- Stöd och hjälp med planering av ekonomi, budgetplanering, söka stipendiefonder med mera