Målgrupp

Vi arbetar med barn & unga vuxna mellan 0-21 år.

- Kulturella- och eller hedersrelaterad problematik
- Sociala problem och socialt utanförskap
- Missbruk och kriminalitetsproblematik
- Socialt och psykiskt funktionshinder, t.ex. ADHD, asperger och autism
- Ensamkommande barn

Kunskap

För ett fungerande liv och en trygg framtid är det betydelsefullt att ha kunskap om kulturella olikheter och de utmaningar som kan uppstå. När det rör sig om ensamkommande barn blir frågan därför ännu viktigare då denna grupp  skiljer sig från andra barn, dels för att de inte har föräldrar i Sverige men också för att de är uppvuxna med andra kulturella värderingar.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete kan positivt påverka och minska uppkomsten av kulturella- och eller hedersrelaterad problematik. Dessutom minskas risken för att människor hamnar i ett socialt utanförskap.