Om oss

Integrationslyftet är en unik verksamhet som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Förutom lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsverksamhet har vi även jobbat inom psykiatri och drivit stödboende för unga & vuxna med missbruksproblematik i samarbete med kriminalvården.

Vårt team har sammantaget utbildningar från områden såsom öppenvård, familjerätt och missbruksvård. Som myndighetspersoner har vi god erfarenhet av att arbeta med lagstöd utifrån LVM, LVU och SoL.

Genom egen erfarenhet vet vi vad det innebär att vara familjehem. Vi har alla arbetat utifrån BBIC modellen. En mix av olika kompetenser är det som gör att vi kompletterar varandra där Integrationslyftet anpassar olika behov utifrån specifika situationer och individer. Vårt säte finns i Västerås men vi samarbetar också med närliggande kommuner.