Våra tjänster

Styrkan inom vår personalgrupp sitter i mixade kompetenser från olika kulturer, språk och bakgrunder. Arbetsmetoden går ut på att jobba med varje enskild ungdom som ett team där ungdomen står i centrum. Hänsyn tas till tre viktiga komponenter.

Grundläggande behov – Miljöpåverkan - Fysisk och psykisk hälsa

Stor vikt läggs vid kontinuerlig kontakt med de placerade ungdomarna samt handledning av våra familjehem. Rapportering till socialtjänsten sker enligt överenskommelse och byggs på att varje placering sker individuellt och efter önskemål.