Vad är kvalitet för oss?

- Tillgänglighet
- Kontinuitet, tydlighet, ordning och reda
- Analytiskt tankesätt och noggrannhet
- Fungerande arbetsklimat med god kommunikation och samarbete
- Ömsesidig respekt och kamratskap
- Kompetensutveckling och uppföljning
- Glädje, humanitet och genuint intresse för människan

Systematiskt kvalitetsarbete

Integrationslyftet använder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, som ett stöd för att uppnå bästa möjliga kvalitet.

Nöjd kundindex (NKI)

Vi anlitar skandinavisk sjukvårdsinformation för extern kvalitetssäkring av verksamheten.

Vi är också stolta medlemmar i

Svenska vård

En branschorganisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.
FaCO

FaCO

En intresseorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

FaCO

Synpunkter

En viktig del av kvalitetsarbetet är Dina synpunkter, förbättringsförslag och beröm. Självklart får du vara anonym.

Lämna dina synpunkter