Integrationsarbete

Integration är ett gemensamt ansvar som bygger på jämställdhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett kultur, etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön eller religionstillhörighet.

Hej Sverige?

En kurs som ger inblick i hur det svenska samhället fungerar i vardagen.
Kursen sträcker sig över 8 träffar en gång i veckan.
Kursen riktar sig främst till ensamkommande barn.  Målet är att öka deltagarnas förståelse för hur det svenska samhället fungerar i vardagen. 

Samtalsgrupper

En gemenskap av barn och ungdomar, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra.
Ibland kan det vara en lättnad att möta människor i liknande situation. Att i grupp tala om det som är tabu, känslomässigt jobbigt eller obegripligt.

Föreläsningar

Inspirerande föreläsningar inom ämnen som ”att vara svensk-invandrare” och ”manligt & kvinnligt i Sverige”.
Våra föreläsningar riktar sig främst till skolor, kommuner, socialtjänst, hvb-hem och asylboenden.

Kontakta oss gärna för mer information om våra kurser och föreläsningar!